Máy nén Copeland ZB19KQ-TFD-524

Copeland ZB19KQ-TFD-524 (ThaiLan)
Công suất 2.5HP
Mã: ZB19KQ Danh mục: , Từ khóa:

Mô tả

Thông số kỷ thuật ZB19KQ

 Máy nén khí Copeland ZB Series

Mẫu NO.
HP
Chất làm lạnh
Nhiệt độ ngưng tụ
Nhiệt độ bốc hơi ° C (R22 / 50HZ)
-12
-10
-5
0
5
10
ZB15KQ-PFJ-558
2
R22
40
3300
3550
4350
5200
6250
7400
ZB15KQ-TFD-558
ZB15KQ-PFJ-524
ZB15KQ-TFD-524
ZB19KQ-PFJ-558
2,5
R22
40
3650
3950
4850
5850
7000
8300
ZB19KQ-TFD-558
ZB19KQ-PFJ-524
ZB19KQ-TFD-524
ZB21KQ-PFJ-558
3
R22
40
4650
5050
6200
7450
8850
10500
ZB21KQ-TFD-558
ZB21KQ-PFJ-524
ZB21KQ-TFD-524
ZB26KQ-PFJ-558
3,5
R22
40
5100
5500
6800
8200
9850
11700
ZB26KQ-TFD-558
ZB26KQ-PFJ-524
ZB26KQ-TFD-524
ZB29KQ-TFD-558
4
R22
40
6230
6790
8290
9970
11800
14070
ZB38KQ-TFD-558
5
R22
40
7300
8000
9950
12200
14650
17300
ZB38KQ-TFD-524
ZB45KQ-TFD-558
6
R22
40
9400
10200
12400
14900
17800
21000
ZB45KQ-TFD-524
ZB48KQ-TFD-558
7
R22
40
10390
11285
13700
16436
19574
23199
ZB58KQ-TFD-551
số 8
R22
40
11800
12950
16100
Năm 19600
19574
28000
ZB58KQ-TFD-523
ZB58KQ-TFD-524
ZB66KQ-TFD-551
9
R22
40
13950
15100
18400
22200
26500
31500
ZB66KQ-TFD-523
ZB66KQ-TFD-524
ZB76KQ-TFD-551
10
R22
40
16400
17800
21700
28500
30500
35500
ZB76KQ-TFD-523
ZB76KQ-TFD-524
ZB88KQ-TFD-551
12
R22
40
18800
20400
24900
30000
36000
42000
ZB88KQ-TFD-523
ZB88KQ-TFD-524
ZB95KQ-TFD-551
13
R22
40
19500
21400
26500
32000
38200
45200
ZB114KQ-TFD-551
15
R22
40
23200
25500
31700
38500
41600
54500

Chi tiết tải về tại đây