Dây đầu dò nhiệt đô Dixell PTC

225.000 

Chống thấm, resinated, nắp thép inox ‘chiều Ø6x40mm’
Cáp: Silicone – 1,5 / 2,0m
Temp. khoảng: -50 ÷ 120 ° C (-58 ÷ 248 ° F)
Dây đầu dò nhiệt đô Dixell PTC

225.000