Bộ điều khiển độ ẩm Fox 1H

858.000 

Bộ điều khiển độ ẩm Fox 1H

858.000