Nhiệt kế tự ghi LogTag Trix-16

950.000 

  phạm vi đo từ -40 ° C đến + 85 ° C (-40 ° F đến + 185 ° F).
Nhiệt kế tự ghi LogTag Trix-16

950.000