Nhớt lạnh Suniso 5GS

Nhớt lạnh Suniso 5GS

20Lits/Thùng

1.760.000 

Quantity
Compare

Mô tả

Suniso 5GS Nhớt lạnh 5GS

Được giới thiệu bởi hầu hết các nhà sản xuất thiết bị lớn và tinh chế từ các loại dầu cơ bản naphtenic được lựa chọn đặc biệt. Ổn định cao, không có sáp, do đó cung cấp các đặc tính nhiệt độ thấp và đảm bảo tuổi thọ cao. Dầu Suniso GS có thể được sử dụng trong bất kỳ lắp đặt nào, bất kể nhiệt độ máy nén hay nhiệt độ bốc hơi và có thể trộn lẫn với chất làm lạnh CFC (H) và chất làm lạnh tự nhiên.
Tính chất.
Suniso 5GS đáp ứng yêu cầu hoạt động của các OEM hàng đầu để sử dụng trong máy nén khí hệ thống lạnh nơi nhà sản xuất xác định một loại dầu khoáng naphthenic.
Sự ổn định hoá học kéo dài tuổi thọ, giảm chi phí bảo trì.
Làm sạch hoạt động của máy nén với ít tiền gửi và thất bại do van dính.
Hiệu suất ở nhiệt độ rất tốt và không có tiền nạp sáp để cắm vào hệ thống.
Sự chấp thuận của hầu hết các nhà sản xuất thiết bị chính.
Chất làm lạnh.
CFC R11, R12, R13, R131b1, R113, R114, R500, R502, R503
HCFC R22, R123, R124, R401a, R402a, R402b, R403b,
R406a, R408a, R409a
Amoniac R717
Isobutane R600a
Propane R290
Phân tích tiêu biểu Suniso 5G
Mật độ ở 15 ° C
0,920
Độ nhớt ở 40 ° C
100 cSt
Độ nhớt ở 100 ° C
8.4 cSt
Điểm sáng
182 ° C
Điểm chảy
-24 ° C
Điểm đàn
-33 ° C
Điểm anilin
82 ° C
Màu
L2.0

Chi tiết tải về tại đây