Bình tách dầu 3.0Hp-5.0Hp -Phi 16 (AW55855)

790.000 

3.0Hp~5.0HP
3 màu (Xanh Danfoss, Bitzer va Đen)
Phi ống: 16 mm

 

Bình tách dầu 3.0Hp-5.0Hp -Phi 16 (AW55855)

790.000