Van Tiết lưu Danfoss TGEX 067N2152

1.150.000 

Tên gia nhóm sản phẩm
TGE
Mã hàng
TGEX 067N2152
Tên sản phẩm
Van giãn nở nhiệt
Chất làm lạnh
R22 / R407C
Ống kết nối
Phi 12/22
Cài đặt quá nóng
Điều chỉnh
Phạm vi nhiệt độ [° C] [Max]/ [Min]
10 ° C~-40 ° C
Phạm vi nhiệt độ [° F] [Max]
50 ° F
Phạm vi nhiệt độ [° F] [Min]
-40 ° F
Thân van tạm thời. tối đa [° C]
100 ° C
Thân van tạm thời. tối đa [° F]
210 ° F
TGEX 067N2152
Van Tiết lưu Danfoss TGEX 067N2152

1.150.000