Thiết bị lọc DML305 023Z0051

515.000 

Giá bán theo thùng (8 cái/thung): 3.250.000đ/thùng

DML305
Thiết bị lọc DML305 023Z0051

515.000