CR87-17 Giấy ghi nhiệt độ Supco CR87B220

Mã: CR87-17 Danh mục:

Giá: Liên Hệ

Phạm vi nhiệt:  -30 ° C đến 10 ° C
Tốc độ ghi: 7 ngày