Dàn lạnh Meluck DJ20/503A

Danh mục: , Từ khóa: ,

30.000.000 

  • Thông số kỹ thuật Dàn lạnh DJ20/503A
Model
Capacity (KW) DT=7K t=-32℃
Air Flowm (m3/h)
Air Throwm (m)
Fan Input (W)
Defrosting (KW)
Overall size(mm)
Pipedia
R22
R404
Coil
Rever
A
B
C
D
liquid
gas
DJ20/503A
20
21
18000
15
1500
18
3
2704
595
665
502
Ø22
Ø42
  • n Input (W) Defrosting (KW) Overall size(mm) Pipedia
Dàn lạnh Meluck DJ20/503A

30.000.000