Gas lạnh Ecoron R22 (13.6Kg/bình)

1.749.000 

13.6/Kg/Bình

 Trọng lượng: 13.6 Kg/bình; 22.7 Kg/bình
Gas lạnh Ecoron R22 (13.6Kg/bình)

1.749.000