Công Tắc áp suất dầu Danfoss MP55

Danfoss MP55 – 060B017166
Dãy áp suất thấp từ: -1 -> +12 bar
Độ chênh áp điều chỉnh: 0.3 -> 4.5 bar
Có thể sử dụng dòng DC hoặc AC
Độ kín: IP20
Rơle thời gian đóng: 60s