Cụm Máy Nén Tecumseh PAC4561Z 5.0HP

Cụm máy nén Tecumseh PAC4561Z (-5)
Máy nén Tecumseh của Pháp 400v/3P/50Hz
RLA(A): 9 , MCC (A):14 , LRA 51
Bình chứa 10Lits, Sử dụng dầu POE