Danfoss KP1 (060-110191)

Kiểm tra áp suất Danfoss KP1 (060-110191)
Nhiệt độ môi trường: -40 – + 65 ° C (+ 80 ° C trong tối đa 2 giờ).
Đơn vị đo DIN: -40 – + 65 ° C (+ 80 ° C trong tối đa 2 giờ).
Tối đa áp suất làm việc = 17 bar
Max. áp suất thử = 20 bar
Tải tiếp xúc, AC:
AC1: 16 A, 400 V
AC3: 16 A, 400 V
AC15: 10 A, 400 V
Max. dòng điện khởi động (LR): 112 A,
tải tiếp 400 V , DC:
DC13: 12 W, điện áp điều khiển 220 V

490.000 

Quantity