Dàn lạnh Eco Modine GCE 312F8 ED

Eco GCE312F8 ED
4.96 kW – 2Quạt D250
đường ống: 12/22
Trọng lượng: 23 KG

 

 

21.190.000 

Quantity