Refron R410 – Ấn Độ

Refron R-410A
SX: Ấn Độ
Loại: HFC – hydrofluorocarbon
Trình bày:11.3/Bình
Danh mục: , Từ khóa: ,

1.990.000 

Quantity