Dixell XR77CX

Mô tả kỷ thuật Dixell XR77CX

Thiết bị Dixell XR77CX là tham số đặc biệt cấu hình đầy đủ có thể dễ dàng nhập vào bằng bàn phím phím nóng hoặc được lập trình từ máy PC qua giao diện Dixell Wizmate Prog-công cụ.

Danh mục: , Từ khóa: ,