Phin lọc ẩm Danfoss DML163-023Z5043

DML 163 Phi ống: 10mm
DML 163
023Z5043
Môi chất: R134a, R507, R404A, R22, R407C, R410A
Trọng lượng: 0.764 Kg
Tối ưu hóa cho chất làm lạnh HFC và polyolester (POE) hoặc polyalkyl glycol (PAG) Dầu.
100% 3A Molecular Sieve.
Nhiệt độ: -40 ° C – + 70 ° C.