Nhớt lạnh Suniso 3GS

Thử nghiệm
Kết quả
Điểm nhớt
Kết quả
3GS tại -50 ° C Gas lạnh: R-12
SUNISO GS Dầu không kết tủa huy sáp trong một phần nhiệt độ cực thấp của hệ thống như van hoặc thiết bị bay hơi.
3GS ở -40 ° C
SUNISO GS dầu có tính năng lưu động nổi bật tại một điều kiện nhiệt độ thấp dẫn dầu tốt trở lại trong hệ thống lạnh.

1.815.000 

Quantity