Tecumseh AE4440Z-FZ1A

Mô tả sản phẩm AE4440Z-FZ
loại:
piston
Chất làm lạnh:
R-404A
Điện áp / Tần số:
220-240V ~ 50Hz
Bay hơi Temp. Phạm vi:
 -15 ° C đến 15 ° C

 

2.650.000 

Quantity