Máy nén Copeland ZB15KQ-TFD-524

ZB15KQ-TFD-524 (ThaiLan)
Công suất 2HP (R22 )
Nhẹ nhàng và gọn nhẹ
Công nghệ Copeland Scroll Digital® để điều chế công suất đơn giản,

6.149.000 

Quantity
Compare

Mô tả

Thông số kỷ thuật ZB15KQ

 Máy nén khí Copeland ZB Series

Mẫu NO.
HP
Chất làm lạnh
Nhiệt độ ngưng tụ
Nhiệt độ bốc hơi ° C (R22 / 50HZ)
-12
-10
-5
0
5
10
ZB15KQ-PFJ-558
2
R22
40
3300
3550
4350
5200
6250
7400
ZB15KQ-TFD-558
ZB15KQ-PFJ-524
ZB15KQ-TFD-524
ZB19KQ-PFJ-558
2,5
R22
40
3650
3950
4850
5850
7000
8300
ZB19KQ-TFD-558
ZB19KQ-PFJ-524
ZB19KQ-TFD-524
ZB21KQ-PFJ-558
3
R22
40
4650
5050
6200
7450
8850
10500
ZB21KQ-TFD-558
ZB21KQ-PFJ-524
ZB21KQ-TFD-524
ZB26KQ-PFJ-558
3,5
R22
40
5100
5500
6800
8200
9850
11700
ZB26KQ-TFD-558
ZB26KQ-PFJ-524
ZB26KQ-TFD-524
ZB29KQ-TFD-558
4
R22
40
6230
6790
8290
9970
11800
14070
ZB38KQ-TFD-558
5
R22
40
7300
8000
9950
12200
14650
17300
ZB38KQ-TFD-524
ZB45KQ-TFD-558
6
R22
40
9400
10200
12400
14900
17800
21000
ZB45KQ-TFD-524
ZB48KQ-TFD-558
7
R22
40
10390
11285
13700
16436
19574
23199
ZB58KQ-TFD-551
số 8
R22
40
11800
12950
16100
Năm 19600
19574
28000
ZB58KQ-TFD-523
ZB58KQ-TFD-524
ZB66KQ-TFD-551
9
R22
40
13950
15100
18400
22200
26500
31500
ZB66KQ-TFD-523
ZB66KQ-TFD-524
ZB76KQ-TFD-551
10
R22
40
16400
17800
21700
28500
30500
35500
ZB76KQ-TFD-523
ZB76KQ-TFD-524
ZB88KQ-TFD-551
12
R22
40
18800
20400
24900
30000
36000
42000
ZB88KQ-TFD-523
ZB88KQ-TFD-524
ZB95KQ-TFD-551
13
R22
40
19500
21400
26500
32000
38200
45200
ZB114KQ-TFD-551
15
R22
40
23200
25500
31700
38500
41600
54500

Chi tiết tải về tại đây