Tecumseh

Showing 37–43 of 43 results

Mô tả kỷ thuật Máy nén Tecumseh AE4430Z-FZ1A (AJE4517ZHZ) loại: piston ứng dụng: HBP / CBP – High / Thương Back Pressure Chất làm lạnh: R-134a Điện áp / Tần số: 220-240V ~ 50Hz
2.370.000 
Thêm vào giỏ
Compare
Thông số kỷ Thuật AE4440Y-FZ1A loại: piston ứng dụng: HBP / CBP – High / Thương Back Pressure Chất làm lạnh: R-134a Điện áp / Tần số: 220-240V ~ 50Hz  
2.980.000 
Thêm vào giỏ
Compare
Thông số kỹ thuật AE4456Y-FZ1C Công suất: ½ Hp loại: piston ứng dụng: HBP / CBP – High / Thương Back Pressure Chất làm lạnh: R-134a Điện áp / Tần số: 220-240V ~ 50Hz  
3.150.000 
Thêm vào giỏ
Compare
 Thông số sản phẩm AE4460E-FZ1B loại: piston ứng dụng: HBP / CBP – High / Thương Back Pressure Chất làm lạnh: R-22 Điện áp / Tần số: 220-240V ~ 50Hz Version:  1/2Hp
2.910.000 
Thêm vào giỏ
Compare
Thông số kỹ thuật AE2415Z-FZ1B loại: piston ứng dụng: LBP – Low Back Pressure Chất làm lạnh: R-404A Điện áp / Tần số: 220-240V ~ 50Hz Công suất 3/8 HP  
3.030.000 
Thêm vào giỏ
Compare
Thông số kỷ thuật CAJ4519Z loại: piston ứng dụng: HBP – Cao Back Pressure Chất làm lạnh: R-404A Điện áp / Tần số: 208-220V ~ 50Hz Công suất  1-3/5Hp
9.100.000 
Thêm vào giỏ
Compare
Mô tả sản phẩm CAJ4511Y loại: piston ứng dụng: HBP – Cao Back Pressure Chất làm lạnh: R-134a Điện áp / Tần số: 208-220V ~ 60Hz Công Suất  1.0HP
8.200.000 
Thêm vào giỏ
Compare

Showing 37–43 of 43 results