Máy nén Tecumseh

Showing 25–36 of 37 results

Mô tả sản phẩm máy nén Tecumseh CAJ2428Z (AJE2419ZXA) Loại: piston ứng dụng: LBP – Low Back Pressure Chất làm lạnh: R-404A Điện áp / Tần số: 220V ~ 50Hz   
5.720.000 
Thêm vào giỏ
Compare
Mô tả máy nén Tecumseh CAJ4517Z (AJE4517ZHZ) loại : piston ứng dụng : HBP – Cao Back Pressure Chất làm lạnh : R-404A Điện áp / Tần số : 208-220V ~ 60Hz
2.800.000 
Thêm vào giỏ
Compare
Mô tả sản phẩm AE4440Z-FZ loại: piston Chất làm lạnh: R-404A Điện áp / Tần số: 220-240V ~ 50Hz Bay hơi Temp. Phạm vi:  -15 ° C đến 15 ° C  
2.980.000 
Thêm vào giỏ
Compare
Mô tả sản phẩm  Máy nén Tecumseh AE4430Z-FZ1A loại: piston ứng dụng: HBP / CBP – High / Thương Back Pressure Chất làm lạnh: R-404A Điện áp / Tần số: 220-240V ~ 50Hz
2.430.000 
Thêm vào giỏ
Compare
Thông số Tecumseh AJ5510E Công suất:  5/6 HP loại: piston ứng dụng: HBP / AC – điều hòa nhiệt độ Chất làm lạnh: R-22 Điện áp / Tần số: 220-240V ~ 50Hz  
5.060.000 
Thêm vào giỏ
Compare
Thông số kỹ thuật AE2425Z-FZ3C Công Suất: 5/8HP loại: piston ứng dụng: LBP – Low Back Pressure Chất làm lạnh: R-404A Điện áp / Tần số: 220-240V ~ 50Hz
4.300.000 
Thêm vào giỏ
Compare
Mô tả kỷ thuật Máy nén Tecumseh AE4430Z-FZ1A (AJE4517ZHZ) loại: piston ứng dụng: HBP / CBP – High / Thương Back Pressure Chất làm lạnh: R-134a Điện áp / Tần số: 220-240V ~ 50Hz
2.370.000 
Thêm vào giỏ
Compare
Thông số kỷ Thuật AE4440Y-FZ1A loại: piston ứng dụng: HBP / CBP – High / Thương Back Pressure Chất làm lạnh: R-134a Điện áp / Tần số: 220-240V ~ 50Hz  
2.980.000 
Thêm vào giỏ
Compare
Thông số kỹ thuật AE4456Y-FZ1C Công suất: ½ Hp loại: piston ứng dụng: HBP / CBP – High / Thương Back Pressure Chất làm lạnh: R-134a Điện áp / Tần số: 220-240V ~ 50Hz  
3.150.000 
Thêm vào giỏ
Compare
 Thông số sản phẩm AE4460E-FZ1B loại: piston ứng dụng: HBP / CBP – High / Thương Back Pressure Chất làm lạnh: R-22 Điện áp / Tần số: 220-240V ~ 50Hz Version:  1/2Hp
2.910.000 
Thêm vào giỏ
Compare
Thông số kỹ thuật AE2415Z-FZ1B loại: piston ứng dụng: LBP – Low Back Pressure Chất làm lạnh: R-404A Điện áp / Tần số: 220-240V ~ 50Hz Công suất 3/8 HP  
3.030.000 
Thêm vào giỏ
Compare
Thông số kỷ thuật CAJ4519Z loại: piston ứng dụng: HBP – Cao Back Pressure Chất làm lạnh: R-404A Điện áp / Tần số: 208-220V ~ 50Hz Công suất  1-3/5Hp
9.100.000 
Thêm vào giỏ
Compare

Showing 25–36 of 37 results