Cụm máy nén Emerson

Showing 1–12 of 14 results

Emerson ZXL076E- TFD-451 Chuyên sử dụng kho đông Loại: Scroll (xoắn óc),Gas Lạnh : R404A/R507 công suất làm lạnh: 7.5 HP Điện Áp: 380V/50Hz Điện áp: 380V~420V/3Pha/50Hz
65.274.000 
Thêm vào giỏ
Compare
Emerson ZXL060BE- TFD-451 Chuyên sử dụng kho đông Loại: Scroll (xoắn óc),Gas Lạnh : R404A/R507 công suất làm lạnh: 6.0HP Điện áp: 380V~420V/3Pha/50Hz
49.210.000 
Thêm vào giỏ
Compare
Emerson ZXL050BE- TFD-451 Chuyên sử dụng kho đông Loại: Scroll (xoắn óc),Gas Lạnh : R404A/R507 công suất làm lạnh: 5.0HP Điện áp: 380V~420V/3Pha/50Hz
42.550.000 
Thêm vào giỏ
Compare
Emerson ZXL040BE- TFD-451 Chuyên sử dụng kho đông Loại: Scroll (xoắn óc),Gas Lạnh : R404A/R507 công suất làm lạnh: 4.0HP Điện áp: 380V~420V/3Pha/50Hz
38.239.000 
Thêm vào giỏ
Compare
Emerson ZXL035BE- TFD-451 Chuyên sử dụng kho đông Loại: Scroll (xoắn óc),Gas Lạnh : R404A/R507 công suất làm lạnh: 3.5 HP Điện áp: 380V~420V/3Pha/50Hz
38.230.000 
Thêm vào giỏ
Compare
Emerson ZXL025BE- TFD-451 Chuyên sử dụng kho đông Loại: Scroll (xoắn óc),Gas Lạnh : R404A/R507 công suất làm lạnh: 2.5 HP Điện áp: 380V~420V/3Pha/50Hz
33.650.000 
Thêm vào giỏ
Compare
Emerson ZXL030BE- TFD-451 Chuyên sử dụng kho đông Loại: Scroll (xoắn óc),Gas Lạnh : R404A/R507 công suất làm lạnh: 3.0 HP Điện áp: 380V~420V/3Pha/50Hz
35.615.000 
Thêm vào giỏ
Compare
Emerson ZXL020BE- TFD-451 Chuyên sử dụng kho đông Loại: Scroll (xoắn óc),Gas Lạnh : R404A/R507 công suất làm lạnh: 2.0 HP Điện áp: 380V/3Pha/50Hz
32.333.000 
Thêm vào giỏ
Compare
Emerson ZX076BE-TFD-451 Loại: Scroll (xoắn óc),Gas Lạnh : R22/ R404A/R507 công suất làm lạnh: 7.5 HP Điện áp: 380V/3Pha/50Hz
42.650.000 
Thêm vào giỏ
Compare
Emerson ZX060BE-TFD-451 Loại: Scroll (xoắn óc),Gas Lạnh : R22/ R404A/R507 công suất làm lạnh: 6.0 HP Điện áp: 380V/3Pha/50Hz
39.650.000 
Thêm vào giỏ
Compare
Emerson ZX050BE-TFD-451 Loại: Scroll (xoắn óc),Gas Lạnh : R22/ R404A/R507 công suất làm lạnh: 5.0 HP Điện áp: 380V/3Pha/50Hz
37.020.000 
Thêm vào giỏ
Compare
Emerson ZX040BE-TFD-451 Loại: Scroll (xoắn óc),Gas Lạnh : R22/ R404A/R507 công suất làm lạnh: 4.0 HP Điện áp: 380V/3Pha/50Hz
33.870.000 
Thêm vào giỏ
Compare

Showing 1–12 of 14 results