Cụm máy nén Emerson

Showing 1–12 of 14 results

Emerson ZXL076E- TFD-451 Chuyên sử dụng kho đông Loại: Scroll (xoắn óc),Gas Lạnh : R404A/R507 công suất làm lạnh: 7.5 HP Điện Áp: 380V/50Hz Điện áp: 380V~420V/3Pha/50Hz
65.274.000 
Thêm vào giỏ
Compare
Emerson ZXL060E- TFD-451 Chuyên sử dụng kho đông Loại: Scroll (xoắn óc),Gas Lạnh : R404A/R507 công suất làm lạnh: 6.0HP Điện áp: 380V~420V/3Pha/50Hz
59.477.000 
Thêm vào giỏ
Compare
Emerson ZXL050E- TFD-451 Chuyên sử dụng kho đông Loại: Scroll (xoắn óc),Gas Lạnh : R404A/R507 công suất làm lạnh: 5.0HP Điện áp: 380V~420V/3Pha/50Hz
51.480.000 
Thêm vào giỏ
Compare
Emerson ZXL040E- TFD-451 Chuyên sử dụng kho đông Loại: Scroll (xoắn óc),Gas Lạnh : R404A/R507 công suất làm lạnh: 4.0HP Điện áp: 380V~420V/3Pha/50Hz
45.650.000 
Thêm vào giỏ
Compare
Emerson ZXL035E- TFD-451 Chuyên sử dụng kho đông Loại: Scroll (xoắn óc),Gas Lạnh : R404A/R507 công suất làm lạnh: 3.5 HP Điện áp: 380V~420V/3Pha/50Hz
44.330.000 
Thêm vào giỏ
Compare
Emerson ZXL025E- TFD-451 Chuyên sử dụng kho đông Loại: Scroll (xoắn óc),Gas Lạnh : R404A/R507 công suất làm lạnh: 2.5 HP Điện áp: 380V~420V/3Pha/50Hz
40.590.000 
Thêm vào giỏ
Compare
Emerson ZXL030E- TFD-451 Chuyên sử dụng kho đông Loại: Scroll (xoắn óc),Gas Lạnh : R404A/R507 công suất làm lạnh: 3.0 HP Điện áp: 380V~420V/3Pha/50Hz
42.900.000 
Thêm vào giỏ
Compare
Emerson ZXL020E- TFD-451 Chuyên sử dụng kho đông Loại: Scroll (xoắn óc),Gas Lạnh : R404A/R507 công suất làm lạnh: 2.0 HP Điện áp: 380V/3Pha/50Hz
39.050.000 
Thêm vào giỏ
Compare
Emerson ZX076E-TFD-401 Loại: Scroll (xoắn óc),Gas Lạnh : R22/ R404A/R507 công suất làm lạnh: 7.5 HP Điện áp: 380V/3Pha/50Hz
51.370.000 
Thêm vào giỏ
Compare
Emerson ZX060E-TFD-401 Loại: Scroll (xoắn óc),Gas Lạnh : R22/ R404A/R507 công suất làm lạnh: 6.0 HP Điện áp: 380V/3Pha/50Hz
47.850.000 
Thêm vào giỏ
Compare
Emerson ZX050E-TFD-401 Loại: Scroll (xoắn óc),Gas Lạnh : R22/ R404A/R507 công suất làm lạnh: 5.0 HP Điện áp: 380V/3Pha/50Hz
44.770.000 
Thêm vào giỏ
Compare
Emerson ZX040E-TFD-401 Loại: Scroll (xoắn óc),Gas Lạnh : R22/ R404A/R507 công suất làm lạnh: 4.0 HP Điện áp: 380V/3Pha/50Hz
40.920.000 
Thêm vào giỏ
Compare

Showing 1–12 of 14 results